L’Esbart Rosa d’Abril ha comptat amb diferents equips directius i escenogràfics per tal de posar en escena de la millor manera possible els seus espectacles. A cada director els hi agraïm la seva dedicació i el seu esforç per aconseguir fer gran aquesta entitat.

timeline_pre_loader
YouTube
Instagram