Dades Generals

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seva disposició les següents dades:

ESBART INFANTIL I JUVENIL ROSA D’ABRIL és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa .

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de ESBART INFANTIL I JUVENIL ROSA D’ABRIL

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a ESBART INFANTIL I JUVENIL ROSA D’ABRIL de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de ESBART INFANTIL I JUVENIL ROSA D’ABRIL, són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen al web de ESBART INFANTIL I JUVENIL ROSA D’ABRIL a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats de Barcelona ,renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Títol
YouTube
Instagram