L’Esbart també compta amb l’ajuda de la Rosa Calm que juntament amb la Joaquima Márquez i la Maria Piella cuiden d’un vestuari divers i elegant. L’Esbart disposa d’un centenar de diferents conjunts que, amb molta cura, adapta a cada un dels balls per tal de donar color a l’espectacle. Actualment disposa d’un nou local de 60 m² on, a més de guardar-se els diferents conjunts de ball, també serveix per ubicar-hi tot l’atretzo, complements i documentació històrica i fotogràfica.

Títol
YouTube
Instagram